Posts tagged ‘UNESCO’

08.01.2012

Unesco và giáo dục Đại học

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Mai
Nguồn: Dân trí

Trong khung cảnh những tranh luận về cải tổ Giáo dục Đại học đang diễn ra hiện nay, thiết nghĩ nên xem lại những định hướng của UNESCO về Đại học, có thể coi đây là tài liệu tham khảo hữu ích.
Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp Quốc UNESCO có hai văn kiện quan trọng về vấn đề giáo dục Đại học.

read more »

29.12.2011

NGƯỜI CÔNG DÂN BỊ BỎ QUÊN. Thông điệp của Bác Sĩ Maria Montessori gửi UNESCO nhân dịp sinh nhật thứ ba của bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền vào ngày 10 tháng 12 năm 1951

bởi tuonglaivietnam

Nghiêm Phương Mai dịch

@IVNF – GIÁO DỤC

Nhân dịp thế giới mừng nămsinh nhật thứ ba của bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền vào ngày 10 tháng 12 năm 1951, tổ chức UNESCO đã mời nữ bác sĩ Maria Montessori gửi một thông điệp chung nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự kiện nhiều nước trên thế giới đã cùng cam kết và đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc đã đề ra trong bản Tuyên Ngôn về các quyền con người trong các lãnh vực chính trị, giáo dục và văn hóa trong chính sách và sinh hoạt hàng ngày.

read more »

20.11.2011

Thực Lực Khoa Học Việt Nam Qua Báo Cáo UNESCO

bởi tuonglaivietnam

Hà Dương Tường
Nguồn: Saigon Tiếp Thị

Yếu thấy sợ!
SGTT.VN – Đã có nhiều người viết về hiện trạng khoa học Việt Nam so với thế giới. Tuy nhiên bản Báo cáo khoa học thế giới 2010 của UNESCO (Cuộc rượt đuổi của châu Á) cho một cái nhìn tổng quan và có lẽ khách quan hơn. Dưới đây là một vài điểm liên quan tới khoa học Việt Nam, rút ra từ báo cáo.
Vị trí khiêm tốn

read more »