Posts tagged ‘Hoàng Trung Nghĩa’

20.11.2011

Một Cái Nhìn Về Giáo Dục Đại Học Hà Lan và Việt Nam

bởi tuonglaivietnam

Hình (Tia Sáng): Hoàng Trung Nghĩa tại Đại Học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

Tác giả: Hoàng Trung Nghĩa, Ths. Đại học Erasmus Rotterdam – Hà Lan
Nguồn: tiasang.com.vn

LGT: Cuộc thi viết “Tôi mong đợi gì ở các trường đại học?” do trường Đại học Hoa Sen tổ chức nhân kỷ niệm Đại học Humboldt 200 tuổi hướng đến mục tiêu lắng nghe nguyện vọng của sinh viên và công chúng. Bài viết được trích đăng sau đây là của thí sinh đoạt giải nhì Hoàng Trung Nghĩa, người chia sẻ những khác biệt giữa hai môi trường học tập Việt Nam và Hà Lan

read more »