Posts tagged ‘Vũ Cao Đàm’

07.12.2011

Việt Nam đang đối mặt với Trung Cộng trong một cuộc chiến không tuyên bố từ một cách nhìn hiện đại về an ninh quốc gia

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Vũ Cao Đàm
Nguồn: Bôxit VN. (BVN)

IVNF: Tất cả các sự cố ảnh hưởng đến môi trường do doanh nhân Trung Quốc cố tình gây ra trước kia và hiện nay đã gây thiệt hại rất lớn cho Việt Nam. Một phần là do sự lỏng lẻo của các cơ quan, sở tài nguyên và môi trường không có biện pháp ngăn trặn lúc đầu cho đến khi quá trễ.

read more »

Nhãn: