Posts tagged ‘Nhân tài’

23.11.2011

Trọng dụng nhân tài cho phát triển đất nước

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Vũ Quốc Tuấn
Nguồn: Tuần Việt Nam-Vietnamnet

Trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc ta, nhân tài thời nào cũng có. Mỗi thời đại đều có nhân tài của thời ấy, đáp ứng đúng yêu cầu của thời đại đó; và nếu như thời đại sinh nhân tài, thì đến phần mình, nhân tài thúc đẩy đất nước sang một thời đại mới. Khi nhân tài được trọng dụng, thì đất nước giữ được bờ cõi

read more »