Posts tagged ‘Nguyen Tien Zung’

04.12.2011

Trường học là tấm gương phản ánh xã hội tương lai

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyen Tien Zung
Nguồn: Zetamu.net

Trong bài viết này, tôi muốn trình bày một luận điểm về giáo dục, đó là: trường học là tấm gương phản ánh xã hội tương lai. Ngôi trường là nơi hình thành tư cách con người. Những tính cách, thói quen, và cách suy nghĩ mà học sinh tiếp nhận được ở trường sẽ theo học sinh suốt đời.

read more »