Posts tagged ‘Bauxit’

18.11.2011

Khai thác bauxite và ảnh hưởng môi trường: kinh nghiệm ở Tây Australia

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp

Cách đây hơn 2 năm khi dự án xây nhà máy luyện bauxite ở Dak Nong được chính phủ triển khai xây dựng qua tổng công ty Than Khoáng Sản Việt Nam (TKS) mặc dầu đã gặp sự phản đối của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, tôi đã có viết một bài phân tích cho thấy dự án không những dùng kỹ thuật không bảo đảm

read more »