Archive for ‘Uncategorized’

20.03.2012

Tiên Lãng và Nguyễn Mạnh Tường

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Phạm Hồng Sơn

Nguồn: http://www.procontra.asia/?p=372

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1996), trong một phiên họp của Mặt trận Tổ quốc tại Hà Nội vào ngày 30/10/1956, đã có bài diễn văn phê bình Cải cách Ruộng đất (CCRĐ) và chính sách xử lý, sửa sai CCRĐ của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN, lúc đó có tên là Đảng Lao động Việt Nam).

Đề cập cụ thể tới biến cố CCRĐ, nhưng Nguyễn Mạnh Tường không sa vào các chi tiết, vấn đề cục bộ. Ngay từ đầu, không hề úp mở, Nguyễn Mạnh Tường đã chẩn đoán xác định trách nhiệm cao nhất

read more »

08.02.2012

Giáo dục Đại học Việt Nam: Cảm nhận của người trong cuộc

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Văn Trị, Cử nhân Kinh tế học Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
Nguồn: viet-studies.info

1. Vài lời đầu tiên

Trong bài viết này, tác giả đánh giá dựa trên cảm nhận của chính tác giả về chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết rằng khoa học công nghệ bắt nguồn từ giáo dục

read more »

Nhãn:
18.11.2011

Site Map của Viện Nghiên Cứu Việt Nam Tương Lai (IVNF)

bởi tuonglaivietnam

Chuyên mục (7 yếu tố An Ninh do Liên Hiệp Quốc đề ra. Blogermaster phụ trách các mục gồm có Nghiêm Phương Mai, Quản Mỹ Lan, GS Nguyễn Đức Hiệp, BS Nguyễn Ý Đức, TS Nguyễn Đăng Hoàng, TS Phùng Liên Đoàn. Các Chuyên mục Giáo Khoa Thư dành cho Thầy Cô Giáo và Sinh Viên Học Sinh nghiên cứu học tập)

AN NINH THỰC PHẨM
An Ninh Thực Phẩm Giáo Khoa Thư

AN NINH SỨC KHỎE: Tư tưởng, Chính sách
An Ninh Sức Khỏe – Giáo Khoa Thư

AN NINH KINH TẾ: Tư tưởng, Chính sách
An Ninh Kinh Tế Giáo Khoa Thư

AN NINH CÁ NHÂN: Tư tưởng, Chính sách
An Ninh Cá Nhân Giáo Khoa Thư

AN NINH CỘNG ĐỒNG: Tư tưởng, Chính sách
An Ninh Cộng Đồng Giáo Khoa Thư

AN NINH MÔI TRƯỜNG: Tư tưởng, Chính sách
An Ninh Môi trường Giáo Khoa Thư

AN NINH CƠ CHẾ: Tư tưởng, Chính sách
An Ninh Cơ Chế Giáo Khoa Thư

GIÁO DỤC

HẠNH PHÚC (Tổng quát những đề tài có liên quan đến Hạnh Phúc người Việt)

KHOÁNG ĐẠI (Tổng quát những đề tài có liên quan đến cuộc sống người Việt)

Bài viết mới

Phản Hồi (Góp ý kiến và trả lời của độc giả và tác giả)