Posts tagged ‘Xã hội’

26.11.2011

Yếu Tố Xã Hội với Sức Khỏe

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: BS Nguyễn Ý Đức
Nguồn: khoahoc.net

Theo định nghĩa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, “Sức Khỏe là tình trạng hoàn hảo về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật.” Một cơ thể không bệnh tật nhưng sống trong một môi trường xã hội bất ổn định chắc là không thể nào bình an, khỏe mạnh đựơc.

read more »