Posts tagged ‘Vũ Lưu Xuân’

12.12.2011

TÂM TÌNH CỦA MỘT GIÁO GIÀ, HƯU NON

bởi tuonglaivietnam

Vũ Lưu Xuân

Tác giả: Vũ Lưu Xuân
Nguồn: Blog Vũ Lưu Xuân (http://vuluuxuan.blogspot.com)

Tôi là một giáo già (ngoài sáu chục), hưu non (từ tuổi bốn mươi). Tuy đã hơn hai mươi năm rời xa môi trường sư phạm, nhưng lạ thật, nhiều đêm tôi vẫn nằm mơ thấy mình đứng lớp. Hôm nay tôi chợt ao ước được sống lại không khí ngày nào, nhưng không phải để dạy dỗ

read more »