Posts tagged ‘Trung thực’

19.11.2011

GS Hoàng Tụy: Trung Thực, Sáng Tạo và Tự Do

bởi tuonglaivietnam

Hình: GS Hoàng Tụy

Tác giả: Kim Hoa
Nguồn: SGTT.VN

Những “đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà”, giải thưởng Phan Chu Trinh năm nay tôn vinh một tên tuổi đã đi vào lịch sử toán học thế giới với biệt danh “cha đẻ của lý thuyết tối ưu toàn cục”… Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này ngay từ cuộc cải cách giáo dục đầu tiên của nền giáo dục cách mạng. Đó là GS Hoàng Tuỵ – người tự thấy mình “nhiều duyên nợ với giáo dục”.

read more »