Posts tagged ‘Trang Lê’

16.01.2012

Một số nhận xét về lỗi viết tiếng Việt của sinh viên Mỹ gốc Việt

bởi tuonglaivietnam

Tác Giả: Trang Lê
Nguồn: khoahocnet.com

Ngày nay việc dạy và học tiếng Việt trở nên khá phổ biến ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Cộng đồng người Việt khắp nơi, sau thời gian đầu bươn chải tập trung vào việc kiếm sống và thích nghi để hội nhập vào xã hội dòng chính, bây giờ chú ý hơn đến việc dạy con em học tiếng Việt và văn hoá Việt để giữ gìn nguồn cội của mình. Nếu vào Google và đánh nhóm từ “dạy tiếng Việt”

read more »

Nhãn: