Posts tagged ‘Trần Ngọc Cư’

26.11.2011

Sông Mê Kông Lâm Nguy

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Prashanth Parameswaran
Trần Ngọc Cư phỏng dịch
Nguồn: Asia Sentinel

Một chuỗi đập thủy điện đang đe dọa một trong những con sông vĩ đại nhất thế giới.
Vào đầu tuần này, Trương Quốc Bảo, viên chức hàng đầu thuộc bộ năng lượng Trung Quốc (TQ), tuyên bố

read more »