Posts tagged ‘Trần Kha’

29.11.2011

Những Vấn Đề Trong Phát Triển Với Tốc Độ Cao

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Trần Kha
Nguồn: Thông Luận số 255, tháng 02/2011

Giữa lúc nhiều nước trên thế giới phải giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế vì còn bị chi phối nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới năm 2008, hai nước đông dân nhất thế giới Ấn Độ và Trung Quốc

read more »

Nhãn: