Posts tagged ‘Trần Bình’

26.11.2011

Kinh Tế Việt Nam: Hiện Trạng và Viễn Cảnh (Phần II)

bởi tuonglaivietnam

Trần Bình
Nguồn: Diễn Đàn

Nền tảng năng lực cạnh tranh (NLCT) bao gồm các yếu tố cốt lõi tạo ra sự phát triển và thịnh vượng. Đó là các lợi thế tự nhiên, NLCT vĩ mô và NLCT vi mô. Các chỉ dấu này bộc lộ các nguyên nhân gốc rễ của các kết quả kinh tế ở phần I.

read more »

23.11.2011

Kinh Tế Việt Nam: Hiện Trạng và Viễn Cảnh (phần I)

bởi tuonglaivietnam

Tác giả Trần Bình
Nguồn: Diễn Đàn

Nét chính của nền kinh tế Việt Nam năm 2010 có thể được tóm lược là “Tăng trưởng nhanh trong bối cảnh rủi ro tăng lên”, theo nhận định của báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) “Điểm lại Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam”

read more »