Posts tagged ‘TRẦM THIÊN THU’

03.12.2011

Bảy yếu tố giúp giáo dục Phần Lan thành công

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: TRẦM THIÊN THU
Nguồn: khoahocnet.com

Các học sinh Phần Lan đang được hưởng nền giáo dục thành công nhất trên thế giới. Theo nghiên cứu năm 2003 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development), học sinh Phần Lan đứng đầu trong 40 quốc gia về khoa học và khả năng đọc – viết

read more »