Posts tagged ‘Thủy sản’

06.12.2011

Chuyện thủy sản ở quê VN mình quá ghê

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Thượng Chánh, DVM

Cá, tôm, sò, ốc là những thủy sản rất quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày tại quê nhà, nhưng chúng cũng có thể là mối de dọa cho sức khỏe. Nhiễm giun sán là vấn đề đáng lo ngại đối với mọi người.

Thủy sản cũng như các loài động vật đều có thể bị nhiễm giun sán

read more »