Posts tagged ‘Tê giác’

26.12.2011

Tê giác cuối cùng của Việt Nam

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp
@IVNF-AN NINH MÔI TRƯỜNG

Năm 2011, Tổ chức phi chính phủ Quỹ động vật hoang dã thế giới (World Wildlife Fund, WWF) trong bản báo cáo nghiên cứu đã công bố kết quả là con tê giác bị những người săn trộm giết chết và cưa sừng ở rừng quốc gia Nam Cát Tiên vào tháng 5 năm 2010 là con tê giác cuối cùng của Việt Nam.

read more »