Posts tagged ‘Phạm Nguyên Trường’

20.11.2011

Otto Graf Lambsdorff – Tự Do: Biện Pháp Xoá Đói Giảm Nghèo Hữu Hiệu Nhất

bởi tuonglaivietnam

TS Otto Graf Lambsdorff

Phạm Nguyên Trường dịch

Nguồn: Dịch từ bản tiếng Nga: http://liberal.ru/Library_DisplayBook.asp?Rel=21

Tiến sĩ Otto Graf Lambsdorff là cựu Bộ trưởng Kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức, hiện giữ chức chủ tịch quĩ Friedrich Naumann.

Đói nghèo là một thách thức

Đói nghèo trên diện rộng vẫn là một vấn đề của cộng đồng thế giới.

read more »