Posts tagged ‘Nhân Quyền’

28.12.2011

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền — The Universal Declaration of Human Rights

bởi tuonglaivietnam

Dịch giả: Vu Kiem Minh
Nguồn: vietthuc.org

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất 375 ngôn ngữ. Tuyên bố phát sinh trực tiếp từ những kinh nghiệm của Thế chiến thứ hai và là tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới, trong đó liệt kê các quyền cơ bản mà mọi cá nhân được hưởng.

read more »

Nhãn: