Posts tagged ‘Nguyễn Hưng Quốc’

23.01.2012

Nhà lãnh đạo và nhà quản lý

bởi tuonglaivietnam

Hình: Getty Images/iStockphoto

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: Nguyễn Hưng Quốc Blog

Nhân bàn đến chuyện trí thông minh và lương hướng của các nhà lãnh đạo quốc gia, chúng ta cũng nên bàn đến một vấn đề khác vốn dường như còn khá mơ hồ ở Việt Nam: sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý.

read more »

07.01.2012

Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất

bởi tuonglaivietnam

Hình: photos.com

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: voanews.com

Nói đến dân chủ, không thể không nghĩ đến mô hình dân chủ. Để tìm mô hình dân chủ, cho đến nay, có hai cách chính: dựa trên ước mơ và dựa trên thực tế.

read more »