Posts tagged ‘Nguyễn Cảnh Bình’

19.11.2011

Từ Fukazawa Yukichi Nhìn Về Nguyễn Trường Tộ

bởi tuonglaivietnam

Nguyễn Trường Tộ

Tác giả: Nguyễn Cảnh Bình
Nguồn: Tạp chí Tia Sáng điện tử

Có thể nói, ở hai ông Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi (Phúc-Trạch Dụ-Cát) có rất nhiều sự tương đồng về thời đại, về đất nước, về tình hình thế giới bởi cả hai sống cùng trong một giai đoạn lịch sử. Từ thực tế trên, việc so sánh hai nhân vật lịch sử này, đồng thời cũng là những nhà tư tưởng về cải cách, mở cửa có thể mang lại cho chúng ta nhiều điều thú vị.

read more »