Posts tagged ‘Nghiêm Phương Mai’

30.08.2012

Tọa đàm và tập huấn về Phương pháp Giáo dục Montessori trong Giáo dục Mầm non tại Tp. HCM

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nghiêm Phương Mai

Vào hai ngày 23/07 và 24/07/2012 vừa qua, Hiệp hội Montesssori Quốc tế, Association Montessori Internationale  (AMI) phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (USSH), thuộc Đại Học Quốc Gia Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học và tập huấn về phương pháp giáo dục Montessori ở tuổi mầm non.

Association Montessori Internationale  là tổ chức phi chinh-phủ, có đại diện tại Liên Hiệp Quốc và hoạt động phối hợp với UNESCO.

read more »

29.12.2011

NGƯỜI CÔNG DÂN BỊ BỎ QUÊN. Thông điệp của Bác Sĩ Maria Montessori gửi UNESCO nhân dịp sinh nhật thứ ba của bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền vào ngày 10 tháng 12 năm 1951

bởi tuonglaivietnam

Nghiêm Phương Mai dịch

@IVNF – GIÁO DỤC

Nhân dịp thế giới mừng nămsinh nhật thứ ba của bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền vào ngày 10 tháng 12 năm 1951, tổ chức UNESCO đã mời nữ bác sĩ Maria Montessori gửi một thông điệp chung nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự kiện nhiều nước trên thế giới đã cùng cam kết và đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc đã đề ra trong bản Tuyên Ngôn về các quyền con người trong các lãnh vực chính trị, giáo dục và văn hóa trong chính sách và sinh hoạt hàng ngày.

read more »