Posts tagged ‘Liên hiệp quốc’

06.01.2012

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ LHQ VÀ 10 NĂM SAU

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Trần Văn Đạt, Ph.D.
Nguồn: khoahocnet.com

Mở đầu – Mục tiêu
Hàng năm, tháng 9 là thời gian nhộn nhịp của Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Năm nay, Hội nghị Thương đỉnh LHQ đã khai mạc ngày 20-9-2010, với sự tham dự của 192 nước Hội viên để thảo luận giải pháp cứu vãn lộ trình thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

read more »