Posts tagged ‘Kinh tế Việt Nam’

23.11.2011

Kinh Tế Việt Nam: Hiện Trạng và Viễn Cảnh (phần I)

bởi tuonglaivietnam

Tác giả Trần Bình
Nguồn: Diễn Đàn

Nét chính của nền kinh tế Việt Nam năm 2010 có thể được tóm lược là “Tăng trưởng nhanh trong bối cảnh rủi ro tăng lên”, theo nhận định của báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) “Điểm lại Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam”

read more »