Posts tagged ‘Kinh tế Việt am’

26.11.2011

Kinh Tế Việt Nam: Hiện Trạng và Viễn Cảnh (Phần II)

bởi tuonglaivietnam

Trần Bình
Nguồn: Diễn Đàn

Nền tảng năng lực cạnh tranh (NLCT) bao gồm các yếu tố cốt lõi tạo ra sự phát triển và thịnh vượng. Đó là các lợi thế tự nhiên, NLCT vĩ mô và NLCT vi mô. Các chỉ dấu này bộc lộ các nguyên nhân gốc rễ của các kết quả kinh tế ở phần I.

read more »