Posts tagged ‘Khoa Học’

24.11.2011

Ngành Khoa Học và Công Nghệ ở Việt Nam Đang Đi Về Đâu?

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: GS Hoàng Tụy
Nguồn: Niềm Tin Vào Tương Lai

Phát triển khoa học, công nghệ cùng với giáo dục đã từng được trịnh trọng nêu lên là quốc sách hàng đầu, song cho đến nay khoa học, công nghệ vẫn chưa thật sự khởi sắc. Phải chăng vì đầu tư chưa đủ mức, vì đội ngũ khoa học

read more »