Posts tagged ‘Joyce Anne Nguyễn’

28.11.2011

Đừng Bảo Tôi Im

bởi tuonglaivietnam

Joyce Anne Nguyễn

Tác giả: Joyce Anne Nguyen

Có đôi khi suy nghĩ, tôi chợt cảm thấy có lẽ mình nên bỏ tất cả. Bỏ tất cả việc viết lách này. Có rất nhiều lý do để tôi ko nên tiếp tục viết.
Tôi 16 tuổi, ở tuổi này như những người đồng trang lứa tôi nên chú tâm học hành và có những mối quan tâm phù hợp với lứa tuổi.

read more »