Posts tagged ‘Hà Dương Tường’

20.11.2011

Thực Lực Khoa Học Việt Nam Qua Báo Cáo UNESCO

bởi tuonglaivietnam

Hà Dương Tường
Nguồn: Saigon Tiếp Thị

Yếu thấy sợ!
SGTT.VN – Đã có nhiều người viết về hiện trạng khoa học Việt Nam so với thế giới. Tuy nhiên bản Báo cáo khoa học thế giới 2010 của UNESCO (Cuộc rượt đuổi của châu Á) cho một cái nhìn tổng quan và có lẽ khách quan hơn. Dưới đây là một vài điểm liên quan tới khoa học Việt Nam, rút ra từ báo cáo.
Vị trí khiêm tốn

read more »