Posts tagged ‘GS Vũ Minh Khương’

20.11.2011

Chiến Lược Phát Triển

bởi tuonglaivietnam

Hình: GS Vũ Minh Khương

GS Vũ Minh Khương

Công cuộc phát triển của Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Thế nhưng, chặng đường đi đến thành công còn rất dài, thách thức và cơ hội đều rất lớn trong sự biến động khôn lường của cục diện phát triển toàn cầu.
Để công cuộc phát triển đi đến một thành công vẻ vang đất nước nhất thiết phải có được một chiến lược phát triển sâu rộng về tầm nhìn, cao quí về cốt cách, thời đại về tư duy, tinh thông về tri thức, và quyết liệt trong hành động.

read more »