Posts tagged ‘GS.TS Phạm Duy Hiển’

24.11.2011

Việt Nam Trước Cuộc Tổng Rà Soát Về Điện Hạt Nhân Trên Toàn Thế Giới

bởi tuonglaivietnam

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận do Nga xây dựng. Ảnh: Tiến Dũng

Tác giả: GS.TS Phạm Duy Hiển
Nguồn: Saigon Tiếp Thị Việt Nam

SGTT.VN – Cuộc tổng rà soát điện hạt nhân hiện nay trên toàn thế giới sẽ quyết định số phận của ngành công nghiệp này thời hậu Fukushima. Điện hạt nhân sẽ rơi vào vòng xoáy thoái trào mới sau một giai đoạn hồi sinh quá ngắn ngủi, hay sẽ gượng đứng dậy bước tiếp?

read more »