Posts tagged ‘GS Cao Huy Thuần’

13.05.2012

“Nhà nước mạnh khi biết cư xử với xã hội như người lớn”

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thu Hà

Nguồn: tuanvietnam.vietnamnet.vn

“Một nhà nước mạnh không phải là một nhà nước làm tất cả mọi việc; đó là một nhà nước biết tin, biết chia việc cho xã hội, biết cư xử với xã hội như với một người lớn.” – GS Cao Huy Thuần chia sẻ suy ngẫm sâu sắc về các giải pháp vực dậy văn hóa xã hội.

read more »

18.11.2011

Trách Nhiệm Xã Hội Của Đại Học

bởi tuonglaivietnam

Tác Giả: Cao Huy Thuần, Giáo sư emeritus Đại Học Picardie (Pháp)
Nguồn: © Thời Đại Mới
Số 14. Tháng 7, 2008

Các anh chị thân mến, thế hệ chúng tôi đã học bài “tập đọc và học thuộc lòng” thế này trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp ba:“Bác hỏi tôi đi học để làm gì, tôi xin nói bác nghe. Tôi đi học để biết đọc, biết viết, biết tính toán …” Đó là tóm tắt câu mở đầu. Và câu cuối là:“Nhưng tôi đi học cốt nhất là biết luân lý, để hiểu cách ăn ở thành người con hiếu thảo, người dân lương thiện”

read more »