Posts tagged ‘Giáo Dục Sinh Lý’

10.12.2011

Giáo Dục Sinh Lý

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Nguồn: khoahocnet.com

Một trong những vấn đề sức khỏe mà nam nữ nhiều khi rất ngại ngùng hỏi bác sĩ, là chuyện liên quan tới sinh lý, tình dục. Mà vấn đề này lại có vai trò khá quan trọng trong đời sống con người.

read more »