Posts tagged ‘DVM’

27.12.2011

Nhiễm Khuẩn Bệnh Viện

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Thượng Chánh, DVM

 Nguồn: khoahocnet.com

Từ khóa: Clostridium difficile, Bactéries nosocomiales, Colite pseudomembraneuse

Từ nhiều năm nay vấn đề nhiễm khuẩn tại các bệnh viện Canada đã làm giới y tế bận tâm không ít.

 Người ta gọi những vi khuẩn nầy là bactéries nosocomiales, nghĩa là vi khuẩn nằm sẵn đâu đó trong bệnh viện và chờ dịp thuận tiện là lây nhiễm vào bệnh nhân mà thường nhất là những người già cả.

read more »