Posts tagged ‘Dân chủ’

07.01.2012

Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất

bởi tuonglaivietnam

Hình: photos.com

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: voanews.com

Nói đến dân chủ, không thể không nghĩ đến mô hình dân chủ. Để tìm mô hình dân chủ, cho đến nay, có hai cách chính: dựa trên ước mơ và dựa trên thực tế.

read more »