Posts tagged ‘đa dạng sinh học’

21.12.2011

Đa dạng sinh học vùng sông Mekong – Mừng và lo

bởi tuonglaivietnam

Thạch sùng ngũ sắc phát hiện được tại Hòn Khoai, ngoài khơi cực nam Việt Nam (Nguồn: L Lee Grismer)

Tác giả: ABC
Nguồn: Bayvut.com.au

Lưu vực sông Mekong mở rộng là một trong những khu vực ít ỏi trên thế giới, nơi các nhà khoa học có thể tìm thấy các giống loài mới. Đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật bị đe dọa nhiều nhất, trong đó có hổ, voi Châu Á và cá heo sông Mekong.

read more »