Posts tagged ‘Đỗ Kim Thêm’

02.12.2011

Tìm hiểu về khái niệm Rule of Law tại Hoa kỳ

bởi tuonglaivietnam

Tác Giả: Đỗ Kim Thêm
Nguồn: SaigonEcho

Mối quan hệ giửa Hoa kỳ và Việt Nam đã phát triển tốt đẹp qua thời gian. Hai nước đã trao đổi nhiều quan tâm chung từ mậu dịch đến văn hoá và an ninh.
Việt Nam đã bán được nhiều nông sản phẩm và mua các mặt hàng có trình độ cao của Hoa kỳ

read more »