Posts tagged ‘Đập Xayaburi’

23.11.2011

Đập Thủy Điện Xayaburi và Trách Nhiệm Xã Hội

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: TS Tô Văn Trường

Ngày hôm nay 19/4/2011 tại Vientian Lào , Ủy ban liện hiệp của Ủy hội sông Mekong (MRC-JC) tổ chức phiên họp bất thường để bàn về việc Lào đề nghị xây dựng đập thủy điện Xayaburi trên dòng chính sông Mekong với sự hỗ trợ của một số tập đoàn kinh tế của Thái Lan. Trong thời gian vừa qua, trên công luận nhiều tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động về môi trường

read more »