Posts tagged ‘đập thủy điện Don Sahong’

26.11.2011

Dự án xây đập thủy điện Don Sahong (Nam Lào) và ảnh hưởng môi trường

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp

Dự án xây đập Sayaburi trên dòng chính của sông MeKong (Cửu Long) ở bắc Lào đã được chính phủ Lào tạm ngưng vào tháng 4 năm 2011, sau khi gặp sự phản ứng không thuận lợi từ chính phủ Việt Nam, Cam Bốt và Thái Lan trong quá trình tham vấn khi xây đập có ảnh hưởng đến các nước của Ủy hội sông Mekong

read more »