Posts tagged ‘Chính trị’

19.11.2011

Tham Vọng Chính Trị

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: GS Nguyễn Học Tập

Thường khi nói đến chính trị, chúng ta có hai thái độ tiêu cực: hoặc dửng dưng hoặc xa lánh. Thái độ dửng dưng là thái độ khá thông thường của những người cho rằng chính trị dành cho những kẻ có ”tham vọng” thì lăng xã vào, còn đối với tôi , nó xa vời, ”không ăn nhậu” gì.

Đó là thái độ thông thường, được anh Michael viết thư cho chúng tôi cách đây không lâu để nói lên tâm thức của đồng bào bên nhà:

“Giới trẻ (từ 25 tuổi trở xuống) không biết gì

read more »