Posts tagged ‘Chiều cao’

19.11.2011

Không Thể Thành Phù Đổng Trong Chín Năm!

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: GS Nguyễn Văn Tuấn
Nguồn: Blog Nguyễn Văn Tuấn

Đọc báo thấy thủ tướng mới phê duyệt chiến lược phát triển chiều cao người Việt đến năm 2020. Đây là vấn đề y tế công cộng, khá chuyên môn, nhưng chẳng hiểu sao phải cần đến thủ tướng. Nhưng quan trọng hơn, tôi thấy lấn cấn về cơ sở khoa học của chiến lược này, và tính khả thi của dự án rất thấp. Tôi có lí do để nói rằng mục tiêu khó khả thi.
Cách đây 5 năm, Tổng cục Thể thao có một dự án nâng chiều cao người Việt tốn đến 444 tỉ đồng

read more »