Posts tagged ‘Biến đổi khí hậu’

08.12.2011

Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

 

1.Nhập đề

Xin nhập đề bằng câu ca dao quen thuộc:

Người ta đi cấy lấy công

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

Trông trời, trông đất, trông mây,

read more »