Posts tagged ‘Biến đổi gen’

09.01.2012

Việc trồng bắp biến đổi gien

bởi tuonglaivietnam

Cây bắp biến đổi gien - Ảnh: NG.TIẾN/www.nld.com.vn

Tác giả: Nhân Khánh, thông tín viên RFA
Nguồn: rfa.org

Nếu không có gì thay đổi thì có nhiều khả năng loại bắp biến đổi gien sẽ được trồng đại trà vào năm 2012.
Tuy nhiên trong dư luận vẫn chưa thống nhất ý kiến về các tác động của loại cây trồng này đối với môi trường, kinh tế và xã hội.

read more »

04.01.2012

Cây trồng biến đổi gene có thể dẫn tới sự lệ thuộc về kinh tế

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Xuân Ngọc
Nguồn: vnexpress.net

Bà Lê Thị Phi Vân, Viện chính sách, chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn, cho rằng những công ty xuyên quốc gia trong lĩnh vực này đang sử dụng giống biến đổi gene, khiến cho nông dân ngày càng phụ thuộc vào họ để đạt mục tiêu lợi nhuận.

read more »