Posts tagged ‘An ninh con người’

19.11.2011

An Ninh Con Người và Những Mối Đe Dọa Toàn Cầu

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: TS Tạ Minh Tuấn, Phó Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Âu – Mỹ
Học Viện Quan Hệ Quốc Tế

Kể từ sau khi “Chiến tranh lạnh” kết thúc, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và những biến đổi nhanh chóng về chính trị và quan hệ quốc tế, nhiều vấn đề an ninh mới đã nổi lên trên phạm vi toàn cầu, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với con người. Vậy thực chất của vấn đề an ninh con người hiện nay là gì, những yếu tố nào đang và sẽ ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh con người trên phạm vi toàn cầu, nhân loại phải làm gì để vượt qua những thách thức, bảo đảm cho sự phát triển tự do và bền vững của mình?

read more »