ĐIỀU LỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU VIỆT NAM TƯƠNG LAI

IVNF-Institute for Vietnam Future

NỘI QUI

Mục Lục

Chương I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm.

Điều 2. Tuân thủ qui chế

Điều 3. Hoạt động ngoài phạm vi của IVNF

Điều 4. Minh bạch danh tính

Điều 5. Qui Chế Nhóm

Điều 6. Tuân thủ pháp luật

Điều 7. Quyền lợi

Điều 8. Tránh mâu thuẫn lợi ích

Chương II. CUNG CÁCH LÀM VIỆC

Điều 9. Làm việc đúng đắn và dùng Internet

Điều 10. Nghiên cứu tự do, độc lập

Chương III. CUNG CÁCH ỨNG XỬ

Điều 11. Lịch sự, văn minh, tìm cái tốt

Điều 12. Đạo đức công việc

Chương IV. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI

Điều 13. Bổ sung hằng năm hoặc khi cần


NỘI QUI CỦA IVNF

(3/3/2011; 3/17/11)

Nội Qui của IVNF do Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của IVNF ban hành về cung cách làm việc, ứng xử và đạo đức công việc của thành viên và nhân viên của IVNF.

Bản Nội Qui này áp dụng cho tất cả những người hoạt động trong IVNF, từ các thành viên HĐQT, Ban Cố Vấn (BCV), Ban Gây Quỹ (BGQ), Ban Thanh Tra (BTT), Ban Điều Hành (BĐH), đến các thành viên nói chung và nhân viên làm việc cho IVNF.

Chương I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm.

Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của các ban cơ sở của IVNF đã được diễn tả tại văn bản thành lập.

Điều 2. Ai phải tuân thủ?

Các thành viên và nhân viên của IVNF phải tuân thủ Nội Qui này cũng như các qui chế thêm của các chương trình đặc biệt. Các thành viên và nhân viên không được nhân danh IVNF nếu không được ủy quyền bằng văn bản của HĐQT hoặc BĐH.

Điều 3. Hoạt động ngoài phạm vi của IVNF

IVNF không có bất cứ trách nhiệm pháp lý hay đạo đức nào liên quan những đến hoạt động của thành viên và nhân viên ngoài công việc của IVNF. Tuy nhiên, nếu các hoạt động đó của thành viên hay nhân viên có thể gây tổn hại cho tôn chỉ và hoạt động của IVNF, thì IVNF có quyền tuyên bố không nhận người đó làm thành viên hay nhân viên của IVNF nữa.

Điều 4. Minh bạch danh tính

Tất cả các thành viên và nhân viên của IVNF chỉ dùng tên chính thức của mình, không dùng bút danh hay tên không chính thức.

Điều 5. Qui Chế Nhóm

Các Ban và các chương trình của IVNF đều có qui chế hoạt động riêng của mình. Qui chế của nhóm nào do bản thân nhóm đó thảo ra và được HĐQT phê chuẩn.

Điều 6. Tuân thủ pháp luật

Trong mọi hoạt động liên quan đến IVNF, mọi thành viên và nhân viên của IVNF phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại nơi IVNF và mình hoạt động.

Điều 7. Quyền lợi

Hầu hết các thành viên làm việc với IVNF đều theo phương thức tự nguyên, không có lương. Nhân viên do IVNF thuê làm việc toàn thời gian hay bán thời gian có thể nhận lương theo giao kèo.

Nhân viên của IVNF được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo qui định luật pháp của nước sở tại nơi IVNF và nhân viên đó làm việc. Nhân viên của IVNF phải tuân thủ qui luật bảo mật của văn phòng và chương trình.

Thành viên của IVNF có quyền tiếp cận đến thông tin về tổ chức, hoạt động và các chương trình của IVNF. Mọi thành viên được tự do đóng góp ý kiến cho các hoạt động của IVNF. Khi tiếp cận với người hoặc tổ chức trong xã hội, thành viên không có quyền đại diện cho IVNF nếu không văn bản ủy nhiệm của CT HĐQT hoặc VT.

Điều 8. Tránh mâu thuẫn lợi ích

Cố gắng hết sức tránh các xung đột lợi ích khi hoạt động cho IVNF. Phải khai báo đến người có thẩm quyền khi có cơ nguy xung đột lợi ích và phải được IVNF phê chuẩn các biện pháp tránh.

Chương II. CUNG CÁCH LÀM VIỆC

Điều 9. Làm việc chuyên nghiệp và dùng Internet

Thành viên và nhân viên của IVNF làm việc một cách chuyên nghiệp và liên kết nhau  theo nhu cầu từng nhóm. Phương thức làm việc chủ yếu là thông qua mạng Internet mặc dầu cũng có thể làm việc tại các văn phòng của IVNF.

Điều 10. Nghiên cứu tự do, độc lập

Thành viên nghiên cứu các đề tài của IVNF hoặc độc lập hoặc chung với nhiều người trong nhóm. Thành viên nghiên cứu theo nhóm thì hoạt động theo sự phân công của nhóm. Một thành viên có thể tham gia nhiều nhóm đề tài. Nhóm tự giải tán sau khi kết thúc đề tài và các thành viên của nhóm có thể tham gia các nhóm khác hay hoạt động nghiên cứu độc lập.

Chương III. CUNG CÁCH ỨNG XỬ

Điều 11. Lịch sự, văn minh, tìm cái tốt

Thành viên và nhân viên của IVNF phải ứng xử với nhau và với mọi đối tác một cách lịch sự, văn minh, phù hợp với tập quán và văn hóa của xã hội trong đó IVNF và thành viên hoạt động.

Vài cung cách ứng xử lịch sự văn minh gồm: tôn trọng các giá trị phổ quát về quyền con người; không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái; nêu cao tinh thần khoan dung, xây dựng; tránh gây xung đột, tránh mâu thuẫn dựa trên cảm tính; và tìm cái tốt nơi những ý kiến khác biệt.

Điều 12. Đạo đức công việc

Thành viên và nhân viên của IVNF làm việc tận tình để đạt hiệu quả cao nhất, và phải nêu cao tính trung thực, liêm chính, nhất quán trong mọi công việc.

Chương IV. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI

Điều 13. Bổ sung hằng năm hoặc khi cần

IVNF nhận ý kiến của mọi người. HĐQT sẽ bổ sung bản Nội Qui này hằng năm hoặc khi cần thiết.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: