Archive for ‘An Ninh Thực Phẩm – Giáo Khoa Thư’

27.03.2012

Hỡi anh đi đường cái quan

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

Con đường cái quan, chạy dài từ Bắc vô Nam, xuyên qua các đồng bằng duyên hải miền Trung, xuyên đèo, qua suối, với câu hát trữ tình và trêu ghẹo:

Hỡi anh đi đường cái quan

Dừng chân đứng lại  em than đôi lời

Đi đâu vội lắm ai ơi

Công việc đã có chị tôi ở nhà

read more »

26.03.2012

Đất và con người

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: TS Thái Công Tụng

Đất ra đời cùng với sự sống nghĩa là từ lâu lắm, trước khi loài người xuất hiện . Và từ khi loài người hiện hữu thì đất đã cưu mang con người . Nếu sống gần đất phì nhiêu thì kinh tế phồn thịnh, dân tình ấm no, văn hoá nẩy nở . Nhiều nền văn minh điêu tàn vì đất kiệt quệ, nghèo nàn .Các nền văn minh nhân loại cũng từ vùng đất phù sa phì nhiêu như dọc sông Nil, sông Tigre và Euphrate ở Trung Đông, sông Hồng ở Việt Nam, sông Hoàng Hà và Dương Tử ở Trung Quốc, sông Hằng ở Ấn Độ

read more »

22.03.2012

Nước và con người

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

This paper examines the nature, properties, place, significance, importance, and role of water in the life and culture of this planet

1.Tổng quan

Các nhà hiền triết Hi Lạp cổ đại, từ Platon đến Socrate xem Nước là nguồn gốc của mọi nguồn gốc.Theo Phật giáo thì vũ trụ  do bốn cái lớn trong vũ trụ: đất, nước, gió, lửa, còn gọi là Tứ Đại. Triết học Trung Hoa cho rằng nước là một trong năm yếu tố gọi chung là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

read more »

22.03.2012

TRÌNH TỰ GENOME CỦA CÂY MÔ HÌNH VÀ CẢI TIẾN GIỐNG CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM – Nghiên cứu tình huống cây lúa Oryza sativa L.

bởi tuonglaivietnam

Bùi chí Bửu – Viện Khoa Học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền nam

Nguyễn thị Lang- Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Tóm tắt

Các loài cây mô hình như lúa (Oryza sativa L.) hoặc Arabidopsis thaliana có đặc điểm di truyền giúp người ta dễ dàng hiểu được các loài khác. Việc sử dụng cây mô hình tiết kiệm thời gian, tiền bạc khi so sánh các dữ liệu  thông tin di truyền giữa các loài mà chúng ta muốn nghiên cứu.

read more »

18.11.2011

Thực Phẩm – Giáo Khoa Thư

bởi tuonglaivietnam