Archive for ‘An Ninh Môi Trường – Giáo Khoa Thư’

31.05.2012

MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VẤN NẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

bởi tuonglaivietnam

 THÁI CÔNG TỤNG

1. Nhập đề
Môi trường là gỉ ? Nó bao gồm các yếu tố tự nhiên (như đất, nước, không khí..) và yếu tố vật chất nhân tạo (như nhà máy, đập nưóc, cơ xưởng..) ở xung quanh sinh vật, có tác dộng trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của sinh vật. Những vấn đề cấp bách về môi trường cần phải đối phó hàng ngày như ô nhiễm nưóc, ô nhiễm tiếng động, ô nhiễm không khí, trong một khung cảnh đất hẹp, người đông đã tạo nên sức ép trên tài nguyên thiên nhiên.

read more »

Nhãn:
27.04.2012

Gió và con người

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

 

1.Gió trong văn học, âm nhạc và thi ca

Gió luôn luôn là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ ở bất cứ không gian nào, thời gian nào, từ xưa mãi đến về sau . Văn học Việt cũng không thoát khỏi niềm cảm thông sâu xa giữa con người và gió . Thực vậy, trong truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du cũng dùng hình tượng gió để  diễn đạt nhiều cảm xúc khác nhau như nói chuyện lẳng lơ

read more »

19.04.2012

Non cao tuổi vẫn chưa già

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

Hôm nay còn biển, ngày mai một hòn đảo do các phun trào từ lòng đất  dâng trào lên tạo nên. Và cứ thế, những chuyện vật đổi sao dời từ hàng trăm triệu năm nay cứ diễn tiến, ảnh hưởng đến sự tiến hoá của sinh vật, từ động vật không xương sống tiến lên động vật có xương sống, từ động vật dưới nước tiến hoá lên động vật lưỡng cư, rồi trên cạn, từ thực vật sơ đẳng tiến hoá lên thực vật cấp cao, mọc thành rừng dày, ảnh hưởng đến những vùng có tài nguyên như than đá, dầu hoả, quặng mỏ mà nền văn minh nhân loại mỗi ngày mỗi cần đến.  

read more »

27.03.2012

Hỡi anh đi đường cái quan

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

Con đường cái quan, chạy dài từ Bắc vô Nam, xuyên qua các đồng bằng duyên hải miền Trung, xuyên đèo, qua suối, với câu hát trữ tình và trêu ghẹo:

Hỡi anh đi đường cái quan

Dừng chân đứng lại  em than đôi lời

Đi đâu vội lắm ai ơi

Công việc đã có chị tôi ở nhà

read more »

22.03.2012

Nước và con người

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

This paper examines the nature, properties, place, significance, importance, and role of water in the life and culture of this planet

1.Tổng quan

Các nhà hiền triết Hi Lạp cổ đại, từ Platon đến Socrate xem Nước là nguồn gốc của mọi nguồn gốc.Theo Phật giáo thì vũ trụ  do bốn cái lớn trong vũ trụ: đất, nước, gió, lửa, còn gọi là Tứ Đại. Triết học Trung Hoa cho rằng nước là một trong năm yếu tố gọi chung là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

read more »

17.02.2012

Sự phát sinh của thực vật sau cháy rừng

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp
@IVNF – Môi trường

Ở lục địa khô như Australia, các thực vật sau khi cháy rừng thì ngay sau đó trồi sinh mạnh mẽ. Những thổ dân từ ngàn năm đã thích hợp cuộc sống của họ trong hệ sinh thái như vậy và có kiến thức về sự nảy trồi của các thực vật đặc hữu bản địa, và vì thế đã áp dụng dùng phương pháp ‘fire stick farming’ ( canh tác dùng nhánh cây cọ ra lửa).

read more »

10.12.2011

Môi trường và phát triển bền vững

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Thái Công Tụng

1Nhập đề

Môi trường là gỉ ? Nó bao gồm các yếu tố tự nhiên (như đất, nước, không khí..) và yếu tố vật chất nhân tạo (như nhà máy, đập nưóc, cơ xưởng..) ở xung quanh sinh vật, có tác dộng trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của sinh vật.

read more »

18.11.2011

Môi trường – Giáo Khoa Thư

bởi tuonglaivietnam