Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) – Tin Loan Báo

bởi tuonglaivietnam

Tin Loan Báo

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) hợp tác loan báo ý định đóng góp từ 1 ngàn USD tới 10 ngàn USD cho quí hội trong VA-NGO Network, các hội NGO khác khắp nơi, cá nhân hoặc một nhóm người trong hoặc ngoài nước Việt Nam, để khuyến khích và thách đố quí vị  làm việc nhiều hơn giúp người Việt có nhu cầu.

Sự đóng góp này sẽ thực hiện trước ngày 15 tháng 12, 2012, với tổng ngân khoản là 400 ngàn USD

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, NV 89149

Ngày 31 tháng 8, 2012

Kính Gửi: Thành Viên VA-NGO Network.

Các Hội Thiện Nguyện Phi Chính Phủ Hướng về Việt Nam (NGOs) khắp nơi.

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.

Tin Loan Báo

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) hợp tác loan báo ý định đóng góp từ 1 ngàn USD tới 10 ngàn USD cho quí hội trong VA-NGO Network, các hội NGO khác khắp nơi, cá nhân hoặc một nhóm người trong hoặc ngoài nước Việt Nam, để khuyến khích và thách đố quí vị  làm việc nhiều hơn giúp người Việt có nhu cầu.

Sự đóng góp này sẽ thực hiện trước ngày 15 tháng 12, 2012, với tổng ngân khoản là 400 ngàn USD.

Điều Kiện Tham Dự

Các đơn nhận thách đố/cộng hưởng phải hội đủ các điều kiện sau:

 1. Đã giúp người Việt kém may mắn trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam được hơn một năm với chứng từ rõ ràng về tài chánh và kết quả.
 2. Có thể tìm kiếm thêm tiền “mới” hoặc đóng góp mới nhiều hơn năm ngoái, để cộng hưởng 1-1 hoặc nhiều hơn số tiền VASF-CESR tặng. Sự đóng góp mới có thể là tài sản hoặc công sức thiện nguyện “nhiều hơn” trước, có thể tính ra tiền mặt một cách hợp hoàn cảnh, hợp lý.
 3. Sẽ không dùng tiền của VASF-CESR trả phí tổn văn phòng, giao dịch.
 4. Nộp hồ sơ qua điện thư giữa ngày 15 tháng 10 và ngày 15 tháng 11 năm 2011. Sẽ không có ngoại lệ.

Ai có thể nhận “thách đố/cộng hưởng”?

 • Thành viên của VA-NGO Network hoặc một NGO nào khác tại bất cứ nơi nào đã và đang làm việc từ thiện tại Việt Nam giúp người có nhu cầu thực hiện phần nào bẩy yếu tố an ninh con người do Liên Hiệp Quốc quảng bá mà VASF-CESR gọi là yếu tố hạnh phúc. Đó là an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế (học vấn, công việc…), an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường và an ninh cơ chế.
 • Bất cứ cá nhân nào hoặc một nhóm người nào, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đã, đang hoặc sẽ giúp người Việt có nhu cầu.

Làm Đơn

Phụ bản A là một mẫu dàn bài cho đơn. Đơn không dài quá 10 trang, chữ theo chuẩn font 10, các hàng cách nhau 1.5 dòng và phải gồm các đề mục theo thứ tự sau:

 1. Chứng minhhội đủ 4 điều kiện trên. Phải liệt kê từng điều kiện và chứng minh đã thỏa mãn điều kiện đó qua các dữ kiện trong đơn. Nếu đổi tài sản hoặc công sức thiện nguyện ra tiền tương ứng mà không rõ ràng, hợp lý và thực tế thì có thể bị coi là gượng ép và đơn có thể bị loại.
 1. Diễn tả. Phải diễn tả tổ chức hoặc cá nhân và chương trình cho chính xác. Phải viết mới cho hợp với trường hợp của VASF-CESR. Liệt kê địa chỉ của trụ sở và các người chủ chốt các chương trình, cùng là thành quả đã tạo được. Các tài liệu in sẵn chỉ có thể liệt vào một phụ bản không dài quá 10 trang dùng bất cứ font nào. Nếu viết dài quá hoặc gửi tài liệu quá nhiều và bừa bãi, thì có thể bị coi là “lạc đề” và không tôn trọng thì giờ của người duyệt đơn.
 2. Diễn tả tại sao lại cần hỗ trợ. Phải nói rõ có thêm tài chính thì có thể làm tốt hơn. Phải nêu cao mục đích là giúp người có nhu cầu tự lập và bảo trọng danh dự. Phải chứng thực là đang/sẽ gây quỹ để hội điều kiện của “thách đố/cộng hưởng”. Phải diễn tả phương cách và người kiểm chứng trong việc dùng tiền hợp lý, minh bạch, có tài liệu chứng minh. Phải bao gồm một trang kế toán về tiền bạc và dự tính ngân sách gồm ba cột cho các năm 2010, 2011 và 2012, và dự tính cho năm 2013 nếu được VASF/CESR trợ cấp. Phải cho biết dự tính kết quả nếu được hỗ trợ theo tinh thần thách đố, cộng hưởng.

 

 1. Ba (3) thư ủng hộ. Phải có thư ủng hộ ngắn gọn một trang của ba người đáng kính nói rõ là (a) đã quen biết người nộp đơn, tổ chức và chương trình giúp đồng bào trên một năm; (b) chương trình xin trợ cấp/thách đố là có tổ chức và điều hành rõ ràng; và (c) người nộp đơn và đồng sự là những người vị tha, có lòng giúp người Việt thiếu may mắn. Ba người này phải là nhân sĩ đáng kính trong cộng đồng hoặc người có thành tích vị tha chứ không phải là người có tiếng, có quyền hoặc quen biết với VASF/CESR. Ba lá thư này không kể vào giới hạn số trang “10 + 10”của đơn như đã nói ở trên.

Công việc nào là ưu tiên?

Bất cứ công việc nào giúp người Việt có nhu cầu trong nước hay ngoài nước Việt Nam đều được cứu xét. Ưu tiên là cho các tổ chức thiện nguyện không rỏm trong nước. Ưu tiên là sự cộng tác của các hội NGO có cùng mục đích, và số tiền trợ cấp vẫn có thể theo nhu cầu của mỗi hội. Ưu tiên cao nhất là dành cho những hội NGO ngoài nước cộng tác với những NGO hoặc nhóm thiện nguyện trong nước. Chúng tôi sẽ không xét tới những hoạt động đảng phái và các NGO quốc doanh.

Làm cách nào để biết đơn không bị loại?

Vì chúng tôi có ít người và làm việc thiện nguyện không có nhiều thì giờ, cho nên sẽ không thể trả lời các câu hỏi hoặc điện thoại của từng người. Quí vị có thắc mắc cần đọc kỹ bản loan tin này, hoặc hỏi thêm các hội bạn đã được hỗ trợ năm 2011 (cho hoạt động năm 2012). Chúng tôi liệt kê trong phụ bản B tên và cách liên lạc với các hội này.

Chúng tôi chia xẻ là trong năm 2011 nhiều đơn bị bác vì không chú trọng tới các điều kiện liệt trên. Vì thế, trước khi gửi đơn, xin quí vị để ý những chi tiết sau:

 • Đơn có nộp vào những ngày giữa 15 tháng 10 và 15 tháng 11, 2012, giờ California không?
 • Đơn có giới hạn 10 trang trong phần chính, font 10, dòng 1.5 không?
 • Nếu có phụ bản, thì nó có dài hơn 10 trang không?
 • Đơn có viết cẩn thận, không có lỗi chính tả, không tuyên bố bừa bãi?
 • Đơn có địa chỉ, tên người chủ chốt, và tài khoản tại một ngân hàng để nhận tiền do VASF/CESR gửi?
 • Đơn có diễn tả cách gây quỹ để đạt điều kiện thách đố/cộng hưởng không?
 • Đơn có thư giới thiệu của ba người đáng kính trong cộng đồng của quí vị không?

 VASF và CESR là ai?

TS Phùng Liên Đoàn và bà Đoàn Thu Lê thành lập Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) năm 1988 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) năm 1997 với tiền để dành của chính mình để giúp đồng bào Việt Nam kém may mắn trong những lúc cần thiết nhất. VASF và CESR đã được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức nhân đạo loại 501 (c) (3), ai đóng góp vào thì tiền đóng góp được miễn thuế. Ngoài việc tuân thủ pháp luật tại những nơi hoạt động (chủ yếu là Mỹ và Việt Nam), VASF và CESR không có dính líu gì tới hoặc nhận tiền của bất cứ chính phủ nào, bất cứ tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào. 99% tiền của VASF và CESR là do hai người khởi xướng đóng góp, và 1% là do thân hữu của hai sáng lập viên.

Trong hơn 20 năm qua VASF đã xây nhiều trường học và phát nhiều ngàn học bổng và giải thưởng  tại Mỹ và Việt Nam. VASF đã lập huy chương Weinberg cổ súy dùng năng lượng hạt nhân phụng sự hòa bình và nhờ hội Nguyên Tử Mỹ phát mỗi hai năm một lần. VASF đã giúp treo chuông 6 tấn tại Oak Ridge, TN, để ghi nhớ kỷ niệm xấu tại Pearl Harbor và Hiroshima-Nagasaki. VASF đã lâp học bổng phát hằng năm tại 5 trường đại học Mỹ và giải thưởng cho học sinh trung tiểu học tại Tennessee và California. VASF đã giúp nhiều học giả khảo cứu các vấn đề liên quan tới văn hóa và đời sống của người Việt Nam.

Trong hơn 15 năm qua, CESR đã cộng tác với nhiều hội trong VA-NGO Network giúp đồng bào Việt Nam khắp ba miền đào giếng, xây trường, làm nhà vệ sinh, mổ xẻ các ca khuyết tật và giúp nhiều cộng đồng trong nước thực hiện các công tác lá lành đùm lá rách. Đặc biệt là CESR  đã thiết lập Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) tại Huế từ năm 1999, phát áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo, phát nhiều trăm học bổng mỗi năm, và giúp hơn 20 ngàn gia đình nghèo sản xuất và buôn bán tự lập tại hơn 35 địa bàn quanh thành phố Huế. Hiện CESR đang có chương trình dạy bơi cho 10,000 học sinh và xây nhà vệ sinh có nước sạch tại các chợ quanh Huế, với sự hợp tác/thách đố của cộng đồng địa phương. Năm 2008 CESR được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation. Nhiều tổ chức và hội thiện nguyện tại Mỹ cũng đã trao giải thưởng Bác Ái cho CESR.

Từ năm 2011, VASF và CESR chủ trương giúp các hội NGO và bạn bè có tâm chí phụng sự xã hội làm nhiều hơn trong công tác thiện nguyện giúp người Việt có nhu cầu giống như mục đích của VASF và CESR.

Ai là người xét đơn?

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của VASF và CESR.

Mọi quyết định của VASF và CESR là quyết định cuối cùng, không thể tranh cãi dưới bất cứ hình thức nào.

Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) & Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, NV 89149

August 31, 2012

To:       Members of VA-NGO Network.

Members of Vietnam-focused NGOs outside and inside Vietnam.

Individuals who work to help needy fellow Vietnamese inside or outside of Vietnam

 

Announcement

The Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) and the Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR) are collaborating to announce their intention to award challenge grants worth between $1,000.00 and $10,000.00 U.S. dollars to selected members of the VA-NGO Network, other NGOs anywhere in the world, and individuals inside and outside of Vietnam to challenge and encourage increased efforts to help needy Vietnamese.

The grants will be awarded before December 15, 2012, and are expected to total $400,000.00.

Eligibility criteria

To be eligible for the challenge/collaboration award, an organization, a group of like-minded people, or an individual shall meet the following criteria:

 1. Has been working to help needy Vietnamese inside or outside Vietnam for more than one year, with proven financial records and tangible results.
 2. Can match the grant dollar-for-dollar with newly found funds from sources over and above those of previous years. New in-kind charitable labor contributions are acceptable if those are clearly and reasonably monetized.
 3. Will not use the grant money for general and administrative (G&A) purposes.
 4. Submits electronic applications between October 15 and November 15, 2012, California time. There shall be no exceptions.

Who can apply for the challenge/collaboration grants?

 • A member of VA-NGO Network or any NGO anywhere operating a program that helps needy Vietnamese realize some of the seven human security factors promoted by the United Nations (which VASF and CESR call happiness factors). These are food security, health security, economic (education, job…) security, individual security, community security, environmental security, and political security.
 • A citizen or group of citizens that operates inside or outside of Vietnam, independently from the government, with the goal of helping needy fellow Vietnamese.

 

Applications

Attachment A shows an example outline. Applications shall be no more than 10 pages, font 10, 1.5 spaced, with the following section headings:

 1. Eligibility. List the eligibility criteria above, then affirm concisely, using facts presented in the text, that the applicant satisfies them. Monetization of in-kind contributions (spending voluntary time, giving materials…) that is unclear, unrealistic, or unreasonable will be understood as forced and could be reason for elimination.
 2. Description. Describe the organization, the programs, key personnel, and achievements to date. The description shall be written specifically for this grant application. Existing materials not exceeding 10 additional pages of any size font can be included in an appendix. Exceeding the 10 pages for the main application and 10 pages for the appendix will be given poor marks for “not understanding the requirements” and being disrespectful of the time of the evaluators.
 3. Reason for needing the grant.  Show that the grant will enhance your charity work. Show that your work is also to encourage needy people to be self-reliant and honorable. Show that you will look for contributions to match the challenge grant before the grant money can be used. Show that you have a system of control/ monitoring and people performing it, so that the use of money is careful, transparent, and well documented for all to see. Present a one-page financial data sheet showing revenues and expenditures in three columns for the years 2010, 2011, and projected for 2012. Also show a projected column for 2013 if the grant is obtained. Must show expected achievements if awarded the challenge grant.
 4. Support by three (3) respected people. Request three individuals to write recommendation letters not to exceed one page each. The letters must explain (a) he/she has known you and your organization for at least one year; (b) the program for which you request the challenge grant is well planned and directed; and (c) you and your co-workers are selfless individuals who are committed to helping needy Vietnamese. The individuals must be respected members of your community (not necessarily famous or powerful, or acquaintances of VASF/CESR). The three letters do not count in the “10 + 10” page limitations described above.

What are the preferences?

Any work that benefits needy Vietnamese, inside or outside of Vietnam is eligible for award. High priority is given to proven charitable organizations and individuals inside Vietnam. High priority is also given to collaboration/cooperation between NGOs, and the grants may still be earmarked for each deserving organization. Highest priority is given to collaboration between NGOs outside and selfless groups inside Vietnam. No political groups or government-related NGOs will be considered.

How do you know that your application will not be eliminated?

Since we have only a few people working voluntarily on this project on their own time, we will not be able to answer your individual inquiries or telephone calls. You need to read this announcement carefully, and you may ask questions of NGOs that received our grants in 2011 (for 2012 activities). We have listed in Attachment B the names and points of contacts of these NGOs.

Based on our experience in 2011, we can share that many applications were eliminated due to careless disregard to the rules stated above. Therefore, before you send your application, please check the following:

 • Is your application submitted between October 15 and November 15, California time?
 • Is your application less than 10 pages, using font 10 and 1.5 spacing?
 • If you include an appendix, does it exceed 10 pages?
 • Is your application well written, free from grammatical errors, and free from non-factual claims?
 • Have you listed your address, names of key people, and a banking account to receive the grant by wire?
 • Have you included a method to raise funds to match the grant?
 • Have you included recommendation letters from three individuals who are respected in your community?

 

Who are VASF and CESR?

Dr. Doan L Phung and Ms. Thu-Le Doan established the Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) in 1988 and the Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR) in 1997, using their own earnings, to help needy Vietnamese who may need only an assist to stand on their own.  Both VASF and CESR are recognized by the United States as 501 (c) (3) charity organizations that are eligible for contribution tax deduction. Except for abiding by the laws of countries in which they operate (mostly Vietnam and the USA), VASF and CESR do not affiliate with or receive money from any government, religious, or political organizations. 99% of VASF and CESR money has been contributed by the two founders, with the remaining 1% contributed by friends of the founders.

Over more than 20 years, VASF has built many schools, given thousands of scholarships and scholar’s grants both inside and outside Vietnam. It has established the Weinberg medal promoting peaceful use of nuclear energy and asked the American Nuclear Society to award it every two years. It has contributed toward raising a six-ton Friendship Bell at Oak Ridge, TN, to commemorate the bad human experience at Pearl Harbor and Hiroshima-Nagasaki.  It has created endowments at five US colleges and universities to benefit students of Vietnamese roots. It has given hundreds of awards to students in Tennessee and California. It has given awards to scholars who research Vietnamese culture and people.

Since 1997, CESR has provided matching grants to many VA NGOs for them to provide clean water, build schools, build toilet facilities, provide the old and the young with orthopedic and cataract surgeries, and assist people inside Vietnam in helping their needy fellow citizens. In particular, since 1999, CESR has operated Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) in Hue, Vietnam, and as of this date, has helped thousands of children with warm winter clothes, given thousands of scholarships, and assisted more than 20,000 families in over 35 communities with microloans to pursue a trade to be self-reliant.  Currently TTKKTL endeavors to help teach 10,000 children to swim and to establish toilet facilities at the marketplaces in collaboration with the local communities in ThuaThien-Hue province. The United Nations conferred to CESR the UN Habitat – Civil Society Innovation Award in 2008.  Many organizations and NGOs in the USA have also conferred VASF and CESR awards of Compassion or Achievements.

Since 2011, the policy of VASF and CESR is to assist NGOs and fellow Vietnamese with a social conscience to redouble their efforts to assist others in accordance with the principles upon which VASF and CESR were established.

Who are the judges?

Members of the VASF and CESR Boards of Directors.

Decisions of the boards are final and are not disputable under any circumstance.

Phụ Bản A

DÀN BÀI KIỂU MẪU

Ngày:

Tên của tổ chức hoặc nhóm

Địa chỉ:                                                                                    Địa chỉ Email

Tên người làm đơn                                                                  Địa chỉ Email

Điện thoại                                                         Điện thoại lưu động (nếu có)

____________________________________________________________________________________

Hội đủ điều kiện

 1. * Đã làm việc thiện nguyện giúp người Việt từ năm _____(Xem trang ___)
 2. * Có thể tìm quỹ hoặc người tình nguyện làm việc có giá trị bằng hoặc nhiều hơn số tiền trợ cấp (xem trang ___)
 3. * Sẽ không dùng tiền hỗ trợ làm kinh phí giấy tờ và giao dịch (xem trang ___)
 4. * Ngày tháng hôm gửi đơn (giữa 15/10/12 và15/ 11/15/2012, giờ California

____________________________________________________________________________________

 

Diễn tả hội/nhóm người/cá nhân làm việc và chương trình từ thiện

 

Tên

Công việc thiện nguyện bắt đầu như thế nào?

Công việc này có được cộng đồng, hoặc cơ quan nào, hoặc chính phủ nào công nhận không?

Những người chủ chốt là ai?

Thực địa của công tác

Diễn tả các chương trình

Có cộng tác với hội bạn nào không (ưu tiên cao nhất là người trong nước cộng tác với NGO ngoài nước VN)?

Ai là người được hưởng thụ?

Liệt kê và diễn tả những kết quả đã thu lượm được

Nếu có phụ bản thì tóm tắt nó diễn tả những gì

Hoạch toán thu chi trong ba năm và năm 2013 nếu có hỗ trợ (hoạch toán không rõ ràng thì bị coi là không minh bạch và không cẩn trọng)

 

Chú ý: Tiền có thể tính bằng USD hay VNĐ

2010

(đã có thực)

2011

(đã có thực)

2012

(phỏng tính cho tới cuối năm)

2013

(nếu có tiền VASF/CESR hỗ trợ)

Nguồn tài chính
 • Nguồn 1
 • Nguồn 2

TỔNG    Chi

 • Lương nhân viên
 • Phí tổn văn phòng
 • Chương trình 1
 • Chương trình 2
 • Chương trình …

TỔNG    Sô giờ đóng góp không lương qui ra tiền (1 giờ = __ USD)

 • Nhân viên
 • Thân hữu

TỔNG    Số người được giúp đỡ

 • Trực tiếp
 • Gián tiếp (gia đình, cộng đồng, trường học…)

Ai là người cam đoan các dữ kiện này là trung thực?

 • Người kiểm toán
 • Người đáng kính

Thông tin về tài khoản

 •  Chủ tài khoản (tên hội đoàn hoặc cá nhân), tên người lãnh tiền, địa chỉ, số tài khoản
 •  Ngân hàng, địa chỉ, SWIFT code, số ABA (nếu có)
 •  Ngân hàng trung gian ở Mỹ (Citi Bank, Bank of America, v.v.), địa chỉ, SWIFT code, số ABA

Tên, địa chỉ, địa chỉ Email, điện thoại của ba người đáng kính trong cộng đồng viết thư ủng hộ

_______________________________________________________________________

Chữ ký của người làm đơn

Khi ký dưới đây, tôi cam đoan danh dự các dữ liệu là thật và trung thực

Chữ ký            _____________________________________

Tên:                   _____________________________________

Ngày tháng:       _____________________________________

Attachment A

EXAMPLE OUTLINE OF APPLICATION

Date:

Name of organization (if available):

Address:                                                                                 Email address:

Name of key person:                                                               Email address:

Telephone number:                                           Mobile phone number (if available):

____________________________________________________________________________________

Eligibility check

 1. o Has been working to help needy Vietnamese since _______(please see page ___)
 2. o  Can match the grant dollar-for-dollar with newly found funds or with additional efforts (please see page ___)
 3. o  Will not use the grant money for G&A activities (please see page ___)
 4. o  Today ‘s date (between 10/15 and 11/15/2012, California time)

____________________________________________________________________________________

Description of organization/group/individual and charitable activities

Name:

When did the activities start?

Are the activities recognized by the community, an organization, or the government?

Who are the principal personnel?

Where do the activities take place?

What are the programs?

Are you collaborating with another organization? (Note: highest priority is given to groups inside Vietnam that collaborate with an NGO outside of VN to help needy Vietnamese)

Who are the beneficiaries?

List and describe example results:

Describe what is in the appendix (if there is an appendix)

Financial data sheet:

Note: Data can be in USD or VNĐ

2010

(actual)

2011

(actual)

2012

(projected to Dec)

2013

(assumed with VASF/CESR grant)

Revenues
 • Source 1
 • Source 2

TOTAL    Expenditures

 • Salaries of personnel
 • Office expenses
 • Program 1
 • Program 2
 • Program….

TOTAL

Hours (estimated) spent by volunteers without pay

 • Officers and staff
 • Friends

TOTAL    Number of beneficiaries

 • Direct
 • Indirect (family, community of beneficiary)

    Who can vouch for the above data as truthful?

 • Auditor (name)
 • Respected people  (please name)

Banking information for sending money:

 • Account owner (organization or individual), person can receive money, address, account number
 • Bank name, address, SWIFT code, ABA number (if available)
 • US correspondent bank of your bank (e.g., CitiBank, Bank of America, Wells Fargo, etc.), address, SWIFT code, ABA number

Names, addresses, and telephone numbers of three people of high integrity in the community

_____________________________________________________________________________________

Signature of the applicant:

By signing below, I solemnly swear that the information provided above is truthful and accurate

Signature:         ___________________________________

Name:                          ___________________________________

Date:                ____________________________________

Note: All of the above should not exceed 10 pages, font 10, 1.5 spacing. The cover letter and the three letters of recommendation are additional. Attach an appendix if desired. Such appendix should not be more than 10 pages long, but can be of any font size and spacing.

Attachment B

 

Some names and addresses of NGOs and Groups that are providing voluntary assistance to Vietnamese in need

 

#

Applicant

Address

Contact

Main charitable work helping Vietnamese in need

1

AVNESAssociation VN Entraide

Et Solidarite

15 Court deJulliotes,#10694700 Maisons-Alfort

FRANCE

info@avnes.orgNgoc Truong PHAM, Chủ Tịch pntruongvn@gmail.com

Pham Xuan Yem

pxuanyem@gmail.com

 

Scholarships, micro-loans, bio-gas production

2

BPSOS – Thai Lan RCS program  6066 Leesburg Pike, #100Falls Church, VA 22041

 

Ms. An Phong Vo, International Initiatives Manager – based in BangkokAnphong.vo@bpsos.org

 

Help for Vietnamese refugees in Thailand

3

CAMSA-Coalition for Abolition of Modern Day Slavery in Asia–ThaiHa 6066 Leesburg Pike, # 100Falls Church, VA 22041 c/o Trang Khanh Tran,Sr. Director for Field Operations

Khanh.Tran@bpsos.org

 

Prevention of human trafficking and assisting victims in North Vietnam

4

CAMSA-Houston  11360 Bellaire Blvd,# 910Houston, TX 77072 Vinh N. Ho, Interim Executive Director – National Legal Services ManagerVinh.ho@bpsos.org

 

Assisting VN refugees in the Houston area

5

CAMSA – Malaysia  47400 Selangor, Malaysia Daniel Lo, Country Manager for MalaysiaDaniel.lo@bpsos.org

 

 

Protection for VN laborers in Malaysia

6

CAMSA Taiwan – Freedom at LastProject  6066 Leesburg Pike, # 100Falls Church, VA 22041

 

Dr. Can D Le,  Commissioner for External Affairs, Vietnamese Canadian Federationldcan2006@gmail.com

 

Assisting victims of labor and sex exploitation

7

Chia Se Tinh Thuong- Share your love 543/72 Nguyen Dinh Chieu, P2, Q3, HCMCity Nguyen Thi Nhu Phuong,Trưởng nhóm

nguyenthinhuphuong@gmail.com

 

Assisting the poor and the sick

8

Catalyst Foundation  211 SE 171stAvenueVancouver, WA 98684

 

Caroline Ticarro-ParkerCo-Founder & Executive Director

caroline@catalystfoundation.org

 

Education and assistance to children in remote areas

9

Fund For Children of Quang Ngai  16 Chu Van An street,Quang Ngai City, Viet Nam

 

Bùi Đức Thọ, Directorducthoqbt@yahoo.com.vn

 

Scholarships for poor children of Quang Ngai

10

Compassion Flower  712 High Point Loop,
San Ramon, CA 94582 
Bich Ngoc Nguyen, Co-Foundernbn.tcf@gmail.com

 

Assisting the poor and the sick

11

Dalat University Alumni Charitable Trust  435 Tramway DriveMilpitas, CA 95035

 

Trí Trần, Presidenttritrantx@yahoo.com

 

Scholarships and micro-loans

12

Đoàn Bác Sĩ Thiện Đức 322/16/20 Cach MangThang 8P10, Q3, Ho Chi Minh City nnthien53@gmail.comTran Thanh Long, đại diện

lennytranvn@yahoo.com

tranquachi@yahoo.com

 

Medical missions to remote areas

13

East Meets West Foundation  1611 Telegraph Ave, Ste 1420Oakland, CA 94612 John Hieu Nguyen, Development OfficerJohn.nguyen@eastmeetswest.org

 

Self-reliant living for the handicapped; clean water; scholarships; eye surgeries; hospital construction 

14

Eyes of Compassion – Toronto, CANADA  52 Evelyn Wiggins Dr, Toronto, ON M3J0E8; 617-317-2222

 

Tôn Nữ Diệu Liên, foundereocvn@yahoo.com

 

Assisting the poor and the sick

15

Friends of HueFoundation (FHF) P.O. Box 1823San Jose, CA 95109

 

Thien-Nhien Luong, Exec Directorluongnhi@yahoo.com

Jenny Do, Esq., Chairwoman

JennyDoLaw@gmail.com

 

Caring for and educating abandoned children; medical clinics in the ThuaThien-Hue area; Children center in Hue.

16

Giving it Back to Kids – The Father’s House  10112 Stonybrook Drive
Huntington Beach, CA 92646
Robert Kalatschan, President and Founderrobert@givingitbacktokids.org

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Assisting pregnant teens to continue education and to live a self-reliant life

17

Good Samaritan Medical Dental Ministry  4343 Market St. Suite DRiverside, CA 92501 Khanh Nguyen, TreasurerPhuoc Vu, Committee Member

ptdvu@ucdavis.edu

Dr. Vien Doan, Medical Director

drdoan@gsmdm.org

 

Medical and dental missions to Vietnam

18

Khoa Hoc và Đời Sống Wagenstr. 1538212

Raburg, Germany

Phuong Ton, Khoahocnet onlinetonwordpress@googlemail.com

 

Scholarships to bright but poor students

19

KOTO – Know One Teach One  PO Box 275, Mount Waverley, VIC 3149, Australia  Jimmy Pham, CEO & FounderYen Tran. Executive PA to CEO & Founder

Jimmy.Pham@koto.com.au

yen.tran@koto.com.au

 

Training the self-reliant young people to be chefs

20

Kids Without Borders  P.O Box 24Bellevue, WA 98009-0024 Son Michael Pham, Founder & Directorsmp@kidswithnoborders.org Assisting children with medical procedures and education 

21

LEAF-VN – Library and  Education Assistance Foundation-VN  10889 Woodleaf LaneGreat Falls, VA 22066 Lien-Huong Fiedler, Presidentlfie@loc.gov

lienfiedler@yahooo.com

 

Assisting librarians in Viet Nam

22

Nhà Tình Thương Diệu Hạnh  Thôn Thượng 1. Xã Thủy XuânHuế, VIETNAM Bác sĩ Phạm thị Xuân QuếTrưởng Nhóm

vodangnam1936@yahoo.com.vn

 

Assisting terminally ill patients

23

O1W-Our1world.

 

2318 Heather LaneNewport Beach, CA 92660 Cathy Lam, Co-Foundercathy@our1world.org

 

Train young people to be self-reliant. Promote reliance on renewable energy.

24

Pacific Links Foundation  534 Valley WayMilpitas, CA 95035 Lillian Forsyth, Communications Officerlforsyth@pacificlinks.org

 

Education and assistance to prevent human trafficking and protect victims of trafficking

25

Phuong Vy 5914 Wigton Dr.Houston, TX 77097 Huyền Tôn Nữ Quế Hươngquehien@sbcglobal.net Assistance and scholarships for people affiliated with Dong Khanh and Quoc Hoc schools in Hue

26

Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông  C/o Viet Ecology Foundation45272 Omak St

Fremont, CA 94539

 

Dương Danh HuyThành viên ban điều hành

huydanhduong@gmail.com

 

Research to protect the legitimate rights of Vietnam on the Southeast Asian Sea.

27

Red Dream  83 Xuan Dieu, Tay Ho District,Ha Noi, Viet Nam

 

Pham Kieu Phuc, Directorphamkieuphuc@module7design.com

Viviana Maria Gomes Lopes vmglopes@gmail.com

Help the Red Dao people in North Vietnam build a communal meeting place

28

Sunflower Mission  P.O. Box 1385
Stafford, TX 77497
Quyen Ma Hasenmyer Director,quyentma@gmail.com

 

Building schools and giving scholarships

29

Social Assistance Program for Vietnam (SAP-VN)  12881 Knott Street, Suite 116Garden Grove, CA 92841

 

Hung Vu, Cataract Surgery Program Coordinatorhungvu@yahoo.com

 

Cataract surgery for the old

30

Tien Giang Montessori Project  Project canceled due to lack of funding  No contact  Start a pilot Montessori school for kindergarteners. 

31

Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục  255/2 Thích Quảng Đức P.4, Q. Phú NhuậnT.P. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Trần Thị Kim Thoatsgtgd@gmail.com

 

Bring books to remote and poor areas

32

Viet Horizon – Chân Trời Việt  c/o Kids Without BordersP.O Box 24

Bellevue, WA 98009-0024

 

Quang (Nick) TramNicktramvn@gmail.com

 

Building bridge over Bung river to help students go to school

33

Vietnamese American Foundation 2611 Sunstone LanePearland, TX 77584 Nguyen Đạc Thành, PresidentTdn.vaf@gmail.com Identify and relocate remains of prisoners who died while in re-education camps 

34

Vietnamese Friendship Association 7101 Martin Luther King Jr. Way South, Suite #212Seattle, WA 98118 James Hong, Director of Youth and Community Engagementemail: james.hong@vfaseattle.org

 

Organize and help Vietnamese youths to contribute to society in the Seattle area

35

Viet Dreams P.O. 360624Milpitas, CA 95036 Khac Quan Nguyen, Executive Directorkhacquan@vietdreams.org

 

Bringing clean water to schools on the VN highlands

36

Vietnam Scouting Council 10/9 Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận, TP HCM, Viet Nam  Phạm Thanh Hiệp, Chủ tịchthanhhiepscout@gmail.com

 

Revive the Scouts organization and train new leaders 

37

VN-CAN Youth Mentorship Network Suite1, 885 Sommerset St., WOttawa, ON KIR 6R6 CANADA Dr. Can D Le,  Commissioner for External Affairs, Vietnamese Canadian Federationldcan2006@gmail.com

 

Network of young Vietnamese Canadians for mutual support, inspiration, and success

38

VN Women’s Association of Toronto  1756 St. Clair Avenue West, Toronto, ON M6N 1J3  Ms. Kim Phuong NguyenExecutive Director

kpnguyen@vwat.org

 

Assisting VN women in need in the Toronto area 

39

VNHELP  500 E. Calaveras Blvd, Suite 307
Milpitas, CA 95035 
Attn: Thu Do, Executive Directorthu@vnhelp.org

 

Scholarships, medical missions, and wheel chairs for the needy

40

VietHope  423 Brookline Ave, #199Boston, MA 02215 Lynn Huynh, Presidentlynn@viethope.org

Nam Tran

nam@viethope.org

 

Scholarships and special projects

41

Wildflower Home Foundation  228 Moo 4, Ban Pa Bong
T. Maekhue, A. Doi Saket,
Chiang Mai 50220 Thailand 
Michael and Elizabeth Thaibinhelizabeth_michael@wildflowerhome.net

 

Assisting VN refugees in Chiang Mai, Thailand

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: