Archive for Tháng Tư 25th, 2012

25.04.2012

Nghiên cứu khoa học: Người giàu hay hành xử trái với đạo lí

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: Blog Nguyễn Văn Tuấn

Một nghiên cứu rất thú vị mới công bố trên PNAS (Proceedings of the National Academy of Science USA) [1] cho thấy những người có địa vị xã hội cao hay hành xử trái với đạo lí. Kết quả nghiên cứu này có lẽ cũng phù hợp với những kiểu hành xử của một số “đại gia” và gia đình của họ ở Việt Nam mà báo chí đề cập gần đây.

read more »