Archive for Tháng Ba 24th, 2012

24.03.2012

Loại Bỏ Bệnh Lao Trong Đời Mình

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: BS Nguyễn Ý Đức

@IVNF -Sức khỏe

Ngày 24 tháng Ba của mỗi năm đã được Cơ Quan Y tế Thế giới chọn là “TB Day”.
Chủ đề năm 2012 của Tuberculosis Day là “Stop TB in My Lifetime”. Vì bệnh Lao vẫn còn là một bệnh có sức tàn phá rất mạnh. Thống kê năm 2008 cho hay trên thế giới có trên 1.3 tỷ người bị nhiễm, 15 triệu người mang bệnh và số tử vong mỗi năm lên tới 2.5- 3 triệu.

read more »