Archive for Tháng Một 25th, 2012

25.01.2012

Những Quyết Tâm Ðầu Năm

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: BS Nguyễn Ý Đức

Cuối năm tính sổ, chợt nhớ ra, năm vừa qua mình cũng hơi lơ là trong việc giữ gìn cơ thể, kiểm soát sức khỏe tổng quát. Và quên không chích ngừa bệnh Cúm, nên tháng trước nằm đo giường mất hơn mười ngày. Vì mấy anh chị siêu trùng “ông Cúm, bà Co” hành hạ.

read more »

25.01.2012

GS. Trần Văn Thọ: Cơ hội bỏ lỡ và nguy cơ lệ thuộc

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: GS. Trần Văn Thọ, Cao Nhật – Bích Diệp (thực hiện)
Nguồn: vef.vn

Việt Nam đã bỏ mất nhiều cơ hội do môi trường pháp lý chậm cải thiện, kéo dài chính sách đối xử phân biệt với nước ngoài và chính sách công nghiệp không rõ ràng, thay đổi thường xuyên. Chưa kể, chúng ta còn phải đối mặt với những nguy cơ khi lệ thuộc quá nhiều vào một nền kinh tế.

read more »

Nhãn: